अनुभव हुनेगरी काम गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन