अर्थमन्त्रीको आग्रह: १०० रुपैयाँ थपेर बैंक खाता खोल्नुस्