औषधिको गुणस्तरवारे अनुसन्धान हुनुपर्छः स्वास्थ्यमन्त्री यादव