कट्रिनाको जन्मदिनमा दिपिकाले पहिलोपटक शुभकामना दिइन्