केसीका माग पूरा नगरे स्वस्थ्य संस्था बन्द गर्ने चेतावनी