जापानसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, अप्रिलबाट कामदार लाने