देउवा-पौडेल विवाद मिल्यो, आज विधान मस्यौदा समिति बन्ने