नेपाली कला र संस्कृति बोकेर फर्किए भारतीय चित्रकार