प्रधानमन्त्रीले भनेः लोकतान्त्रिक पार्टीमा रुवावासी किन ?