मिनरलका बोतल प्रयोग गरी विद्यालय भवन निर्माण गरिँदै