रणबिरलाई फ्यानको आग्रहः दीपिका भन्दा आलियालाई बढि ध्यान दिनु