विदेशीको इसारामा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियोः अध्यक्ष थापा