विश्वको सबैभन्दा ठूलो विमानले अमेरिकाबाट उडान भर्‍यो