सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने सपना नदेखौँ: मन्त्री अर्याल