सुरक्षा समितिको बैठकबाट सेना परिचालन हुने– उपप्रधानमन्त्रीद पोखरेल