होलीले मानव जीवनलाई रङ्गीन बनाओसः मुख्यमन्त्री राई