विश्व अर्थतन्त्रमा भारतलाई स्थापित गर्नेःगृहमन्त्री सिंह