वैदेशिक लगानीको स्पष्ट नीति बनाउन जरूरीः ‘प्रचण्ड’