अब कनकाई नगरभित्र बसोवास गर्ने सबै असक्तहरुको निशुल्क जिवन बिमा