उड्नुअघि यात्रुको टेलिफोनः काठमाडौँको मौसम कस्तो छ ?