कर्मचारीलाई स्वच्छिक अवकाश दिन नसकिने– मन्त्री पण्डित