झापालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न पुनः प्रतिवद्धता