कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेः मन्त्री पण्डित