निकुञ्ज भ्रमणपछि देउवाले भने: बाघ हेर्न अर्कोपटक आउँछु