प्रधानन्यायाधीशलाई वैध पदबाट हटाउने अधिकार सचिवलाई छैन