‘मेचीपारि’को स्कूलमा नयाँ भवनमा, कम्प्यूटर सिकाइने