राष्ट्रिय एकता जोगाउने शिक्षा चाहिन्छ–मुख्यमन्त्री