सन् २०१८ लाई उच्चस्तरीय भ्रमण वर्ष बनाइनेः मन्त्री ज्ञवाली