सात दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन बाँस्कोटाको निर्देशन