खेलाडी उत्पादनमा सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ