विकासको साझेदार नेपाललाई बनाउन आग्रहः गृहमन्त्री थापा