पुनःस्थापनाको प्रयास हुँदै आएपनि घटेन सडक बालबालिका