अव काठमाडौंको सडकमा जभाभावी विरोध प्रर्दशन गर्न नपाईने