प्रचण्डलाई आफ्नैको दबाब, तनाब छल्न छैठौँ पटक सुकुटेमा !