व्यापार घाटा कम गर्न पर्यटन उद्योगः पूर्व प्रम खनाल