सलमान खान धरौटीमा रिहा, विशेष विमानद्वारा मुम्बई प्रस्तान