मेलमिलापका पक्षहरु दुवैको जितः कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी