आजबाट मलमास सुरु, नव विवाहित दम्पत्तिले अलग बस्नुपर्ने