भारतीय दूतावासले राखेको थियो स्वरूप बिग्रिएको नेपालको झन्डा