सुन हराएपछि गोरे समूहले यसरी दिएको थियो यातना (भिडियो)