टान डे को दिन ‘टान इन्टरनेश्नल इको च्यालेन्ज’ आयोजना