ट्रम्पले अमेरिकामा रहेका केही प्रवासीलाई ‘जनावर’ को संज्ञा दिए