बेइजिङमा कस कसले गरे बवाल, दूतावासमा उफ्रने हो हुन् ?