महिनामा अर्बको बिजुली चोरी, कसले गर्ने नियन्त्रण ?