सभापतिहरूको प्रश्नः ट्रम्प र किम मिल्न सक्ने हाम्रा नेता मिल्न नसक्ने ?