हिरोको भन्दा बढि पारिश्रमिक डिमान्ड गर्न थालिन् दीपिकाले