निशस्त्रीकरणको काम छिट्टै हुने अपेक्षा छः अमेरिकी विदेशमन्त्री