चिनियाँ टोलीले अवलोकन गर्यो ताप्लेजुङको अलैँचीको बगान