सेनामा विभेद, हाकिमको २% तलब काटिँदा जवानको २८% काटिन्छ !