सप्तरीको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा तालाबन्दी